ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ    

EISODOS

anthologio2

Τρίτη 30 Αύγουστος 2016

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ Γ΄ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-7

Θέμα: Εξετάσεις εισαγωγής για την πλήρωση μίας (01) κενής θέσης στη γ΄ τάξη σχολικού έτους 2016-7: Ανακοινοποίηση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων (για το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ)

Το Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής προκηρύσσει εισαγωγικές εξετάσεις για την κάλυψη μίας (01) κενής θέσης στη γ΄ τάξη σχολικού έτους 2016-7, σύμφωνα με την ΥΑ 47381/Δ6 (ΦΕΚ 847/2016) και το υπ’ αριθμ. 391/22-7-2016 έγγραφο της ΔΕΠΠΣ προς τα ΕΠΕΣ των Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων. Καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων μαθητών/τριών να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις (βλ. συνημμένο έντυπο) στο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής, από την Παρασκευή 2/9/2016 έως και την Τρίτη 6/9/2016, και ώρα 09:00 – 13:00.

Οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα στο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής (Λέσβου 4, Ν. Σμύρνη), την Παρασκευή 9/9/2016 και ώρα 09:00 – 11:00. Kατά την ημέρα της εξέτασης, oι υποψήφιοι καλούνται να προσέλθουν στο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής 30΄ πριν από την έναρξη της εξέτασης (08:30), έχοντας μαζί τους ένα στοιχείο ταυτοπροσωπίας (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ ή Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας από ΚΕΠ), στυλό χρώματος μπλε, μολύβι, γόμα και γεωμετρικά όργανα (χάρακα και διαβήτη). Επιτρέπεται να έχουν μαζί τους εμφιαλωμένο νερό. Απαγορεύεται να φέρουν διορθωτικό (μπλάνκο), σημειώσεις, βιβλία, αριθμομηχανές, κινητά τηλέφωνα και άλλες ψηφιακές συσκευές.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στη Νεοελληνική Γλώσσα, στα Μαθηματικά και στη Φυσική, σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη β΄ τάξη, στο πλαίσιο ενιαίας δίωρης εξεταστικής δοκιμασίας. Τα γραπτά των υποψηφίων θα βαθμολογηθούν με άριστα το 120 (40 μόρια ανά γνωστικό αντικείμενο). Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην 1η θέση, θα διεξαχθεί κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων, ενώπιον του ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου και των ενδιαφερόμενων γονέων/κηδεμόνων. Όλοι οι μη εισακτέοι υποψήφιοι θα θεωρηθούν επιλαχόντες, κατά τη σειρά της βαθμολογικής τους επίδοσης.

                                                                                           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                          Νικόλαος Λινάρδος 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ Γ΄ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-7

 Θέμα: Εξετάσεις εισαγωγής για την πλήρωση μίας (01) κενής θέσης στη γ΄ τάξη σχολικού έτους 2016-7: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.

Το Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής προκηρύσσει εισαγωγικές εξετάσεις για την κάλυψη μίας (01) κενής θέσης στη γ΄ τάξη σχολικού έτους 2016-7, σύμφωνα με την ΥΑ 47381/Δ6 (ΦΕΚ 847/2016). Καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων μαθητών/τριών να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις (βλ. συνημμένο έντυπο) στο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής, από την Παρασκευή 2/9/2016 έως και την Τρίτη 6/9/2016, και ώρα 09:00 – 13:00.

Οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα στο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής (Λέσβου 4, Ν. Σμύρνη), την Παρασκευή 9/9/2016 και ώρα 09:00 – 11:00. Kατά την ημέρα της εξέτασης, oι υποψήφιοι καλούνται να προσέλθουν στο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής 30΄ πριν από την έναρξη της εξέτασης (08:30), έχοντας μαζί τους ένα στοιχείο ταυτοπροσωπίας (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ ή Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας από ΚΕΠ), στυλό χρώματος μπλε, μολύβι, γόμα και γεωμετρικά όργανα (χάρακα και διαβήτη). Επιτρέπεται να έχουν μαζί τους εμφιαλωμένο νερό. Απαγορεύεται να φέρουν διορθωτικό (μπλάνκο), σημειώσεις, βιβλία, αριθμομηχανές, κινητά τηλέφωνα και άλλες ψηφιακές συσκευές.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στη Νεοελληνική Γλώσσα και στα Μαθηματικά, σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη β΄ τάξη, στο πλαίσιο ενιαίας δίωρης εξεταστικής δοκιμασίας. Τα γραπτά των υποψηφίων θα βαθμολογηθούν με άριστα το 120 (60 μόρια ανά γνωστικό αντικείμενο). Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην 1η θέση, θα διεξαχθεί κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων, ενώπιον του ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου και των ενδιαφερόμενων γονέων/κηδεμόνων. Όλοι οι μη εισακτέοι υποψήφιοι θα θεωρηθούν επιλαχόντες, κατά τη σειρά της βαθμολογικής τους επίδοσης.

                                                                                           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                          Νικόλαος Λινάρδος 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2016-7

Οι γονείς/κηδεμόνες των εισακτέων μαθητών καλούνται να προσέλθουν στο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής, από την Παρασκευή 02/09/2016 έως και την Τρίτη 06/09/2016, και ώρα 09:00 – 13:00, για τη μετεγγραφή των μαθητών/τριών στην α΄ τάξη. Οι γονείς/κηδεμόνες:

1. Θα συμπληρώσουν αίτηση μετεγγραφής, το έντυπο της οποίας θα χορηγηθεί από το σχολείο[1]. Προσερχόμενοι στο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής, παρακαλούνται να γνωρίζουν α) τον Αριθμό Μητρώου Δήμου ή Κοινότητας του/της μαθητή/τριας (Αριθμός Δημοτολογίου για τα κορίτσια, και Αριθμός Δημοτολογίου και Μητρώου Αρρένων για τα αγόρια)  β) το Γυμνάσιο 1ης Εγγραφής του/της μαθητή/τριας (δηλ. το Γυμνάσιο στο οποίο έχει εγγραφεί αρχικά ο μαθητής, μετά την αποφοίτησή του από το Δημοτικό Σχολείο, σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή που καθορίζεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)  γ) τη 2η ξένη γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) που επιθυμεί να διδαχθεί ο/η μαθητής/τρια.

2. Θα παραλάβουν από το σχολείο Υπηρεσιακό Σημείωμα Εγκρίσεως Μετεγγραφής, το οποίο θα προσκομίσουν στο Γυμνάσιο 1ης Εγγραφής του/της μαθητή/τριας. Το Ατομικό Δελτίο του/της μαθητή/τριας θα αποσταλεί από το Γυμνάσιο 1ης Εγγραφής στο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής υπηρεσιακώς.

3. Θα παραλάβουν από το σχολείο το έντυπο του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), το οποίο πρέπει να επιστρέψουν στο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής, το αργότερο μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2016, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από ιατρό (παιδίατρο, γενικό ιατρό ή παθολόγο). Η κατάθεση του ΑΔΥΜ είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και στις υπόλοιπες αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου.

4. Θα συμπληρώσουν το έντυπο Δήλωσης Γονικής Συγκατάθεσης (θετικό ή αρνητικό) για την ανάρτηση φωτογραφιών και video στην ιστοσελίδα του σχολείου. Είναι αυτονόητο ότι η ανάρτηση φωτογραφιών ή videoγίνεται από τους υπευθύνους της σχολικής ιστοσελίδας με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών. Το σχολείο δημοσιεύει μόνο ομαδικές φωτογραφίες/video, κατά τρόπο ώστε να μην συνδυάζονται τα πρόσωπα με τα προσωπικά στοιχεία των μαθητών/τριών.

                                                                                                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                                    Ν. Λινάρδος[1] Εναλλακτικά, και προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία εγγραφής, παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να εκτυπώσουν από τη σχολική ιστοσελίδα και να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής, πριν προσέλθουν στο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής. Από τη σχολική ιστοσελίδα μπορούν να ανακτήσουν και τα υπόλοιπα έντυπα που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΚΛΗΡΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Θέμα: Αποτελέσματα εισαγωγικών εξετάσεων Ιουνίου 2016, διαδικασία εγγραφής στην α΄ τάξη σχολικού έτους 2016-7, και κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων

Στον δικτυακό τόπο του Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου έχει αναρτηθεί ο πίνακας με τη σειρά κατάταξηςτων συμμετασχόντων στις εισαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 2016, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, όπως ανακοινώθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων. Εισακτέοι στην α' τάξη του Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής για το σχολικό έτος2016-7 είναι οι υποψήφιοι που έχουν καταταγεί στις θέσεις 1-78 του πίνακα. Όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι θεωρούνται επιλαχόντες, κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους.

Οι υποψήφιοι μπορούν να πληροφορούνται την αναλυτική βαθμολογία τους, από την Παρασκευή 01/07/2016, στον δικτυακό τόπο μέσω του οποίου υπέβαλαν την αίτησή τους https://www.iep.edu.gr/pps/ , κάνοντας χρήση του προσωπικού τους κωδικού.

Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων που έχουν καταταγεί στις θέσεις 1-78 του πίνακα αποτελεσμάτων των εισαγωγικών εξετάσεων, καλούνται να προσέλθουν στο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής, από την Παρασκευή 02/09/2016 έως και την Τρίτη 06/09/2016, και ώρα 09:00 – 13:00, για τη διαδικασία εγγραφής. Ειδικότερα, οι γονείς/κηδεμόνες θα υποβάλουν στο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής αίτηση εγγραφής (το έντυπο της αίτησης θα χορηγηθεί από το σχολείο) και θα παραλάβουν από το Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής υπηρεσιακό σημείωμα μετεγγραφής, το οποίο πρέπει να προσκομίσουν στο Γυμνάσιο πρώτης εγγραφής του/της μαθητή/τριας.

Τη Δευτέρα 04/07/2016, και ώρα 10:00 π.μ., στο κτήριο του Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής, θα διεξαχθεί κλήρωση, με ευθύνη του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου του σχολείου, μεταξύ των υποψηφίων που ισοβάθμησαν στις θέσεις 76 έως 82 του πίνακα (βαθμός 91.00), προκειμένου να καθοριστούν οι υποψήφιοι που θα καταλάβουν την 76η , την 77η και την 78η θέση των εισακτέων. Με την ίδια κλήρωση θα καθοριστεί και η σειρά των ισοβαθμούντων υποψηφίων στις θέσεις επιλαχόντων, μέχρι και την 99η θέση. Την κλήρωση μπορούν να παρακολουθήσουν, εφόσον το επιθυμούν, οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο του Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Ν. Σμύρνη, 30/06/2016

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Νικόλαος Λινάρδος

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016
  2. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
  3. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016
  4. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
  5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
  6. ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-6
  7. Εισαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 2016: Οδηγίες προς τους υποψηφίους
  8. Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Για απόσπαση εκπαιδευτικών στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, για το σχολικό έτος 2016-7
  9. Απογευματινοί Μαθητικοί Όμιλοι Σχολικού Έτους 2016-7
  10. ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016

Σελίδα 1 από 12