ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ    

Κυριακή 23 Σεπτέμβριος 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (01) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ Β΄ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19 ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση μίας (01) κενής θέσης στη β΄ τάξη σχολικού έτους 2018-19 του Πρότυπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Σύμφωνα με την ΥΑ 30813/Δ6 (ΦΕΚ 810/2018) και την προκήρυξη εισαγωγής μαθητών σε Π. & Π.Σ. σχολικού έτους 2018-19 υπ’ αριθμ. 42558/Δ6/14-3-2018, το ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης καλεί τους ενδιαφερόμενους γονείς/κηδεμόνες να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής των τέκνων τους στις εισαγωγικές εξετάσεις για την πλήρωση μίας (1) κενωθείσας θέσης μαθητή/τριας στη β΄ τάξη σχολικού έτους 2018-19. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν αυτοπροσώπως από τους γονείς/κηδεμόνες στο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής (Λέσβου 4, Ν. Σμύρνη), την Τετάρτη 26/9/2018 και ώρες 09:00 – 13:00.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής, την Τρίτη 2/10/2018 και ώρες 09:00 – 11:00 π.μ. (ώρα προσέλευσης 08:45 π.μ.).  Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο πλαίσιο ενιαίας δίωρης εξέτασης σε δύο αντικείμενα (Νεοελληνική Γλώσσα & Μαθηματικά), σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο  β) στυλό διαρκείας χρώματος μπλε  γ) μολύβι  δ) γεωμετρικά όργανα (χάρακα και διαβήτη). Επιτρέπεται στους υποψηφίους να έχουν μαζί τους νερό. Απαγορεύεται να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό (blanco), κινητό τηλέφωνο ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

                                                                                               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                           Νικόλαος Λινάρδος

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19

Θέμα: Αίτηση εγγραφής στην α΄ τάξη σχολικού έτους 2018-19

Κατά την προσέλευσή τους στο σχολείο για τη διαδικασία εγγραφής, την Τρίτη 4 και την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 (9:00-13:00), οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της α΄ τάξης μπορούν να έχουν ήδη ανακτήσει από την ιστοσελίδα του σχολείου και συμπληρώσει τη συνημμένη αίτηση εγγραφής.(κατεβάστε την αίτηση εγγραφής εδώ) Κατά τον τρόπο αυτό, θα έχουν ήδη συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί χωρίς καθυστερήσεις.

                                                                                       Από τη Διεύθυνση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλήρωσης μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων στις τελευταίες θέσεις εισακτέων και στις πρώτες θέσεις επιλαχόντων, η οποία διενεργήθηκε στο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής, τη Δευτέρα 2/7/2018 και ώρα 13:00, ενώπιον των μελών του ΕΠ.Ε.Σ. και των ενδιαφερόμενων γονέων/κηδεμόνων, η τελική σειρά κατάταξης στον πίνακα αποτελεσμάτων, από την 76η μέχρι και την 90η θέση, διαμορφώνεται ως εξής:

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018, ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Θέμα: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγικών εξετάσεων 2018, εγγραφή επιτυχόντων και κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων

 

Στον συνημμένο πίνακα (ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19) δημοσιεύονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων εισαγωγής στην α΄ τάξη Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής σχολικού έτους 2018-19, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, δημοσιοποιούνται μόνο οι κωδικοί των υποψηφίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται στη διεύθυνση https://www.iep.edu.gr/pps/ , προκειμένου να ενημερωθούν για τη βαθμολογία τους, πληκτρολογώντας τον κωδικό και το ΑΜΚΑ του υποψηφίου.

Καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων που έχουν καταταγεί στις θέσεις 1 – 78 του πίνακα αποτελεσμάτων να προσέλθουν στο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής, την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου ή την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, και ώρα 09:00 – 13:00, για την εγγραφή των επιτυχόντων στην α΄ τάξη σχολικού έτους 2018-19. Οι γονείς/κηδεμόνες θα συμπληρώσουν αίτηση εγγραφής, το έντυπο της οποίας θα τους χορηγηθεί από το σχολείο. Παρακαλούνται να γνωρίζουν προσερχόμενοι τον Αριθμό Δημοτολογίου (και Μητρώου Αρρένων για τα αγόρια) και το ΑΜΚΑ των μαθητών/τριών.

Περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 2018

Θέματα εισαγωγικών εξετάσεων Προτύπων Γυμνασίων 2018:
ΓΛΩΣΣΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 εδώ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Θέμα: Εισαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 2018: Οδηγίες προς τους υποψηφίους

Οι εξετάσεις εισαγωγής στην α΄ τάξη του Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής θα διεξαχθούν την Πέμπτη 21-06-2018, και ώρα 10:00-12:00(δίωρη εξέταση), στο κτηριακό συγκρότημα της Ευαγγελικής Σχολής (Λέσβου 4, Ν. Σμύρνη). Καλούνται οι υποψήφιοι να προσέλθουν στο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής, το αργότερο έως τις 09:00 π.μ.  (ώρα τελευταίας προσέλευσης). Η είσοδος στον χώρο του σχολείου θα επιτρέπεται μόνο στους υποψηφίους (όχι στους συνοδούς τους). Οι υποψήφιοι μπορούν να αποχωρήσουν μετά την παρέλευση μίας τουλάχιστον ώρας από την έναρξη της εξέτασης (ώρα δυνατής αποχώρησης: περίπου 11:00 π.μ.). Οι συνοδοί των υποψηφίων που θα παραμείνουν έξω από τον σχολικό χώρο κατά τη διάρκεια της εξέτασης, παρακαλούνται να μη θορυβούν.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους: α) την εκτυπωμένη Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις  β) Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας από Δήμο/ΚΕΠ ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο (σε ισχύ)  γ) στυλό διαρκείας χρώματος μπλε, μολύβι και γεωμετρικά όργανα (χάρακα και διαβήτη).  Επιτρέπεται στους υποψηφίους να έχουν μαζί τους νερό.  Δεν επιτρέπεται στους υποψηφίους να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό (blanco), κινητό τηλέφωνο ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ν. Λινάρδος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 εδώ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 εδώ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Φ.Α. ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018

Θέμα: Ωράριο λειτουργία της Γραμματείας για την παραλαβή δικαιολογητικών Φ.Α. Μαθητών και για τη διόρθωση σφαλμάτων

Σύμφωνα με την ΥΑ 30813/Δ6, οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων των Εισαγωγικών Εξετάσεων 2018, που επιθυμούν να εξεταστούν τα τέκνα τους σύμφωνα με τις διατάξεις των Φυσικώς Αδυνάτων Μαθητών, μπορούν να προσέρχονται στο Πρότυπο Γυμνάσιο της επιλογής τους, από 7 έως 14 Μαου 2018, για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ ή πιστοποιημένο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο).

Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων, που επιθυμούν να διορθώσουν σφάλματα στις αιτήσεις μετά την οριστική υποβολή τους, μπορούν να προσέρχονται στο Πρότυπο Γυμνάσιο της επιλογής τους από 15 έως 24 Μαου 2018.

Κατά τα προαναφερθέντα χρονικά διαστήματα, η Γραμματεία του Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής θα λειτουργήσει για την υποδοχή των γονέων/κηδεμόνων των υποψηφίων, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, και ώρες 09:00 – 13:00.

                                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                                 Ν. Λινάρδος

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19
  2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2017
  3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΚΛΗΡΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
  4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017
  5. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017
  6. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
  7. ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
  8. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-8
  9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗ
  10. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ Β ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-7

Σελίδα 1 από 4