ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ    

Δευτέρα 18 Δεκέμβριος 2017

Εκπαιδευτικά προγράμματα 2016-17

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Νίκος Καββαδίας, ο εξωτικός Πολιτιστικό


Α. Καλαντζής

Η συμβολή του Ελληνισμού της διασποράς στο πολιτιστικό οικοδόμημα. Έμφαση στον πολιτισμό της Βενετίας Πολιτιστικό

Σμ. Ζάγκου


Διατροφή, υγεία και αειφορία


Αγωγής υγείας

Κ. Μπελεσιώτη