ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ    

Κυριακή 23 Σεπτέμβριος 2018

Clubs 2017-8

A/A

CLUBS

Grades

Day

1

Lessons and guided tours in the  history and the monuments of Athens
Teacher:  T. Kafetzaki

A, B, C

Monday

2

Basic principles of robotics
Teacher:  P. Diamantis

A, B, C

Monday

3

Programming Club: Educational Apps for mobile devices
Teacher: A. Bakamitsou

A, B, C

Monday

4

Visual Arts workshop and Art History
Teacher:  Chr. Papadaki and T. Kafetzaki

A, B, C

Tuesday

5

Mathematics circle for grade 8: problem-solving, creative thinkng, proofs and logical reasoning
Teacher:  N. Metaxas

 B

Tuesday

6

Mathematics circle for grade 9: problem-solving, creative thinkng, proofs and logical reasoning
Teacher:  N. Metaxas

C

Wednesday

7

Simple lessons in phychology
Teacher: A. Dalkou

 C

Wednesday

8

Physical Education Club
Teacher: L. Athanasopoulos

A, B, C

Wednesday

9

Algorithms - Solution of problems using high-level programming languages
Teacher:  S. Georgantaki

A, B, C

Thursday

10

Latin language and civilisation club
Teacher: M. Renieris

A, B, C

Thursday

11

Drama club
Teacher: M. Michalios and Aik. Romaiou

A, B, C

Thursday

12

English Language Club - We are Different, we are the Same
Teacher: Chr. Drakopoulou

A, B, C

Thursday

13

English language and literature club
Teacher:  D. Hatzikiriakou

A, B, C

Friday

14

Rhetorics, Drama games and creative writing
Teacher: E. Gonou

A, B, C

Friday