ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ    

EISODOS

anthologio2

Κυριακή 23 Σεπτέμβριος 2018

Ανακοινώσεις

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

Θέμα: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής για το σχολικό έτος 2018-19

 

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν τουλάχιστον 4ετή διδακτική προϋπηρεσία και επιθυμούν να αποσπαστούν στο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής για το σχολικό 2018-19. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΙΕΠ στη διεύθυνση https://iep.edu.gr/services/mitroo/ μέχρι την Παρασκευή 22.06.2018 και ώρα 14:00. Οι κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού στο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα.

 

επισυνάπτονται: η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ο πίνακας κενών στα Πρότυπα & Πειραματικά Σχολεία.