oikoshmo-3aΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Σμύρνη  1733 – 1922       Νέα Σμύρνη  1935 –  σήμερα

f1

Άρτεμις Χατζηγιαννάκη, "Η πολιτεία που αρμενίζει στα πέλαγα" (2015) Υδατογραφία σε χαρτί, 69x14 εκ.  

Σάββατο, 22 06 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΣΕ ΠΣ ΚΑΙ ΠΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

Η Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων Αττικής καλεί τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και επιθυμούν να αποσπαστούν, για ένα (1) διδακτικό έτος, προκειμένου να καλύψουν κενές θέσεις εκπαιδευτικών Προτύπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) της Π.Δ.Ε. Αττικής ή της περιοχής διορισμού τους στην περίπτωση των εκπαιδευτικών που έχουν διορισθεί κατά το σχολικό έτος 2022-2023, ως ακολούθως: α) της οικείας βαθμίδας με την προκηρυσσόμενη θέση, β) διαφορετικής βαθμίδας με την προκηρυσσόμενη θέση, στην περίπτωση που αυτή είναι κοινής ειδικότητας. Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις εκπαιδευτικών που ανήκουν σε διαφορετική βαθμίδα από την προκηρυσσόμενη θέση θα εξεταστούν μόνο στην περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες από εκπαιδευτικούς της βαθμίδας της προκηρυσσόμενης θέσης, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού ενός (1) διδακτικού έτους, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από Παρασκευή 11/08/2022 έως Κυριακή 20/8/2022 στις 23:59.

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr στο ΕΠ.Ε.Σ. της Σχολικής μονάδας στην οποία επιθυμούν να αποσπαστούν, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία είναι προσβάσιμη στη διαδρομή Εκπαίδευση/Επαγγελματίες εκπαίδευσης/Αιτήσεις εκπαιδευτικών για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/aitese-ekpaideutikou-gia-theteia-se-protupa-kai-peiramatika-skholeia.

Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ

To ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ προκηρύσσει  δύο (2) θέσεις Φιλολόγων ΠΕ02 και μία(1) θέση Φυσικής Αγωγής ΠΕ11.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ 2023-24

Σύμφωνα με το έγγραφο  Φ13α/71351/ΓΔ4 οι απόφοιτοι της Γ΄τάξης του σχολικού έτους 2022-23 του σχολείου μας που επιθυμούν να εγγραφούν στην Α΄τάξη του Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής για το σχολικό έτος 2023-24, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή

μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-segeniko-kai-epaggelmatiko-lukeio ,

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την  28η Ιουνίου 2023 και ώρα 07:00 έως και την 7η Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας (που έχει καταχωρισθεί ως «Κηδεμόνας E-eggrafes» στο ΠΣ myschool, σύμφωνα με την αριθμ. 51019/ΓΔ4 /05-05-2023 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.) του ανήλικου μαθητή/τριας  που φοίτησε στη Γ΄ Τάξη Γυμνασίου, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-23, δηλώνοντας εάν επιθυμεί να συνεχίσει τη φοίτηση σε ίδιου τύπου σχολείο ή επιθυμεί να εγγραφεί σε ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ ή Π.ΕΠΑ.Λ..

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24

Οι εγγραφές για τους μαθητές/-τριες της Α'  Γυμνασίου γίνονται

καθημερινά μέχρι τις 30 Ιουνίου (8:15 -14:00) καθώς και

από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 9η Σεπτεμβρίου. 

Φέρεται εις γνώσιν των γονέων και κηδεμόνων των επιτυχόντων κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις μαθητών/-τριών της Α΄ τάξεως του ΠΓΕΣΣ σχ. έτους 2023-2024 ότι πέραν του απολυτηρίου του δημοτικού σχολείου το οποίο θα έρθει στο σχολείο υπηρεσιακώς, θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν οι ίδιοι στο σχολείο τα κάτωθι (σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. 79942/ΓΔ4/2019, ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019, άρθρο 9, εδ. ε):

α) Αν ο μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) του κηδεμόνα (εδώ) του/της μαθητή/τριας στην οποία να δηλώνεται η νόμιμη άσκησης της κηδεμονίας, σύμφωνα με το άρθρο 13, εκτός εάν έχει ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονίας κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας τον Ιούνιο. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS). Στην περίπτωση κοινής άσκησης της επιμέλειας από διαζευγμένους γονείς θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές και οι δύο υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά στοιχεία αμφοτέρων των γονέων.

β) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Αν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δεν υποβληθεί Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/ τρια, τότε το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του/της που ορίζονται στο άρθρο 11.

γ) Αίτηση εγγραφής (για την διευκόλυνσή σας μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ και να την φέρετε συμπληρωμένη).

και δ) το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας (ΑΔΥΜ) στον καθηγητή Φυσικής Αγωγής συμπληρωμένο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου (κατεβάστε το ΑΔΥΜ εδώ). Το δελτίο συμπληρώνεται από παιδίατρο ή γενικό γιατρό

 

Πρόγραμμα εξετάσεων 2023

Το πρόγραμμα των εξετάσεων 2023 εδώ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα απο 6/3/2023

Το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε τμήματος από 6/3/23 εδώ. Αλλαγές μόνο στα τμήματα Α1,Β3

Εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ' Γυμνασίου στα Ιωάννινα

Παραθέτουμε το πρακτικό αποσφράγισης των προσφορών για την εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ' Γυμνάσιου στα Ιωάννινα. 

ΟΜΙΛΟΣ « ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ»-ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Αγγελίδου Σοφία, μητέρα του μαθητή μας Αδαμίδη Φώτη από το Α1, η οποία προσέφερε προσκλήσεις στους/στις μαθητές/τριες και στην υπεύθυνη του Ομίλου, Φιλόλογο κ. Λασκαρίδου Αντιγόνη, ώστε να παρακολουθήσουν στον κινηματογράφο Σπόρτινγκ το βραβευμένο γαλλικό ντοκιμαντέρ « Η Λεοπάρδαλη του χιονιού» σε σκηνοθεσία των Μαρί Αμιγκέ και Βενσάν Μινιέ. Η ταινία έχει κερδίσει Βραβείο CÉSAR καλύτερου ντοκιμαντέρ και το βραβείο «Lumiéres καλύτερου ντοκιμαντέρ» η ταινία αυτή επίσης έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών σε μια ειδική προβολή υπό τον τίτλο «CinemafortheClimateSpecialScreening». Στη συνέχεια προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Ζυρίχης, στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ IDFA στο Άμστερνταμ, στο Φεστιβάλ Μοντρεάλ και στο Φεστιβάλ του Σάο Πάολο. Στην Ελλάδα η ταινία κέρδισε το Βραβείο WWF στο πρόσφατο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια προβλήθηκε το καλοκαίρι στο Φεστιβάλ Αιγαίου. Το ομώνυμο βιβλίο του Σιλβέν Τεσόν για αυτό το ταξίδι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΑΓΡΑ, ενώ οι Γουόρεν Έλις και Νικ Κέιβ έχουν γράψει τη μουσική.

Από τη Διεύθυνση

Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων 2022-23

Η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και μαθητριών του ΠΓΕΣΣ κατά το τρέχον σχολικό έτος θα γίνεται ως ακολούθως:

 • Την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα αρχής γενομένης από την Τετάρτη 2.11.22 για την επίδοση των μαθητών της Α΄τάξεως.

 • Την δεύτερη Τετάρτη κάθε μήνα αρχής γενομένης από την Τετάρτη 9.11.22 για την επίδοση των μαθητών της Β΄τάξεως.

 • Την τρίτη Τετάρτη κάθε μήνα αρχής γενομένης από την Τετάρτη 16.11.22 για την επίδοση των μαθητών της Γ΄τάξεως ως ακολούθως:

  Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

 1. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 24/10/22
 2. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 17/10/22
 3. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 10/10/22
 4. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 26/9/22
 5. Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων
 6. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ Β΄ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ Γ΄ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23
 7. Επικύρωση βαθμολογίας και σειράς κατάταξης υποψηφίων εισαγωγικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2022
 8. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 19/9/22-23/9/22
 9. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 12/9/22-16/9/22
 10. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (01) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΣΤΗ Β΄ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (01) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΣΤΗ Γ΄ ΤΑΞΗ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2022-3 ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ