Δραστηριότητες Γυμνασίου

  • Εκτύπωση
Μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης

 Περσικοί Πόλεμοι - Θερμοπύλες Σαλαμίνα 2500 χρόνια 

Νεανική Πινακοθήκη 


Παραστάσεις Θεατρικού Ομίλου


Μυστράς: Η νεκρή Πολιτεία-Εργασία Μαθητών 2018