ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ    

Παρασκευή 20 Ιούλιος 2018

Δραστηριότητες Γυμνασίου

     

 

 

Παραστάσεις Θεατρικού Ομίλου

 Μυστράς: Η νεκρή Πολιτεία-Εργασία Μαθητών 2018