ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ    

Σάββατο 21 Απρίλιος 2018

Δραστηριότητες Γυμνασίου

     

 

 

Παραστάσεις Θεατρικού Ομίλου

 Μυστράς: Η νεκρή Πολιτεία-Εργασία Μαθητών 2018