• Εκτύπωση

Εκπαιδευτικά προγράμματα 2016-17

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Νίκος Καββαδίας, ο εξωτικός Πολιτιστικό


Α. Καλαντζής

Η συμβολή του Ελληνισμού της διασποράς στο πολιτιστικό οικοδόμημα. Έμφαση στον πολιτισμό της Βενετίας Πολιτιστικό

Σμ. Ζάγκου


Διατροφή, υγεία και αειφορία


Αγωγής υγείας

Κ. Μπελεσιώτη

ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ

Ένα πρόγραμμα για τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη και την ενεργό πολιτειότητα

Ε.Γκόνου
(Ν. Λινάρδος, Γ. Καπετανάκης, Χρ. Παπαδάκη, Λ. Αθανασόπουλος, Χρ. Δρακοπούλου, Δ. Χατζηκυριάκου, Π. Διαμάντης, Κ. Μπελεσιώτη, Σμ. Ζάγκου, Απ. Καλαντζής, Λ. Κοπτερίδου)