• Εκτύπωση

Εκπαιδευτικά προγράμματα 2015-16

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Διατροφή και υγεία Αγωγής υγείας


Κ. Μπελεσιώτη

Η διαχρονικότητα του ελληνικού τοπίου: διαδρομές στη φύση και την ιστορία Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Ν. Λινάρδος

 Λ. Αθανασόπουλος

Π. Διαμάντης

Χ. Παπαδάκη

Οδύσσεια και τέχνη

Πολιτιστικό

Σμ. Ζάγκου
Art and Rechearch. Εισαγωγή στη μεθοδολογία της έρευνας της τέχνης. Πολιτιστικό Κ. Γκότση
"Our digital magazine" Πρόγραμμα eTwinning

(Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση Ευρωπαϊκών Σχολείων)

Συνεργασία με το Ισπανικό σχολείο IESDr. Lluis (Xativa) και το Νορβηγικό σχολείο Kjokkelvik skole (Loddefjord) )

Χρ. Δρακοπούλου