Ανακοινώσεις

Θέμα Εκπαιδευτική επίσκεψη δυο ημερών της Γ Γυμνάσιου στο Ναύπλιο

Παραθέτουμε προκήρυξη για την εκπαιδευτική επίσκεψη δυο ημερών της Γ Γυμνάσιου στο Ναύπλιο καθώς και το πρακτικό αποσφράγισης των προσφορών.