Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το Γ1 και Β3

Την Τετάρτη 14-09-2021 τα τμήματα Γ1 και Β3 θα σχολάσουν στις 12:30.

(Από τη διεύθυνση)