Ανακοινώσεις

Αποστολή βαθμολογίας Α' τετραμήνου

Οι έλεγχοι επιδόσεως των μαθητών/τριών κατά το Α΄ τετράμηνο απεστάλησαν σήμερα, 10 Φεβρουαρίου στις προσωπικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις των γονέων και κηδεμόνων του σχολείου.

(Εκ της διευθύνσεως)