Ανακοινώσεις

Δωρεάν Γεύματα από τον Δήμο Ν.Σμύρνης

Όσοι μαθητές/τριες πληρούν τις απαραίτητες προυποθέσεις δικαιούνται δωρεάν γεύματος αξίας 2€ ημερησίως.

Πληροφορίες: Κοινωνική Υπηρεσία δήμου Ν.Σμύρνης, Ελ.Βενιζέλου 18, τηλ.2132025882