Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗ ΣΤΗ Β’ ΤΑΞΗ

Το ΕΠΕΣ του Προτύπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης στη Β΄ τάξη.

Με βάση τα αποτελέσματα στη Β΄ τάξη εισάγεται ο μαθητής με α.α. δύο (2).

         Το ΕΠΕΣ του σχολείου

Α/Α

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1

24

28

52

2

34

42

76

3

18

14

32

4

26

38

64

5

20

36

56

6

22

32

54

7

26

28

54

8

32

28

60

9

36

28

64

10

14

30

44

11

18

20

38

12

12

26

38

13

20

18

38

14

16

22

38

15

28

22

50

16

28

26

54

17

22

30

52

18

28

16

44

19

16

32

48

20

22

16

38

21

28

16

44

22

18

20

38

23

28

22

50

24

24

32

56

25

24

28

52

26

26

22

48

27

18

24

42