Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ (CERN)

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ (CERN)

Το Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής προτίθεται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική εκδρομή ? μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών στη Γενεύη της Ελβετίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ΥΑ 129287/Γ2 (ΦΕΚ 2769, τ. Β΄, 2/12/2011) περί «Εκδρομών ? μετακινήσεων μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», προκειμένου να επισκεφθούν οι μαθητές το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών (CERN). Καλούμε τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν στο σχολείο κλειστές προσφορές, με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, μέχρι την Παρασκευή 11/11/2016 και ώρα 13:00, δια του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ?courier (ταχ. διεύθυνση: Λέσβου 4, Ν. Σμύρνη, Τ.Κ. 17123). Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που θα αποσταλούν μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Περισσότερα στο σχετικό έγγραφο