Ανακοινώσεις

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σύμφωνα με την υπ? αριθμ. 95096/Δ2/9-6-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, οι μαθητές της γ΄ τάξης Γυμνασίου πρέπει να δηλώσουν την ξένη γλώσσα και το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν στην α΄ τάξη Γενικού Λυκείου. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών της γ΄ τάξης να συμπληρώσουν τη συνημμένη δήλωση επιλογής μαθημάτων (κατεβάστε τη δήλωση) και να την υποβάλουν στο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής, μέχρι και την Τρίτη 21/06/2016.

Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν επίσης να προσκομίσουν τη δήλωση κατά την ημέρα επίδοσης της βαθμολογίας σχ. έτους 2015-6 (Παρασκευή 24/06/2016 και ώρα 09:00 ? 12:00).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ν. Λινάρδος