Ανακοινώσεις

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Ανακοινώνουμε εδώ την τελική λίστα των υποψηφίων για τις εισαγωικές εξετάσεις στην Α' τάξη του Προτύπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.