Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για τις εισαγωγικές εξετάσεις

Σας ενημερώνουμε ότι στην παρακάτω διεύθυνση έχουν αναρτηθεί οδηγίες προς μαθητές/γονείς για τις εξετάσεις καθώς και δείγμα του απαντητικού φύλλου.  

https://depps.minedu.gov.gr/?p=10271