Ανακοινώσεις

Επιτυχόντες/ουσες και επιλαχόντες/χουσες στις εισαγωγικές για την Α Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2022 – 2023

Παραθέτουμε τον Πίνακα επιτυχόντων/ουσών στις εισαγωγικές εξετάσεις για την Α' Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2022-23

και τον Πίνακα των επιλαχόντων των εξετάσεων,

όπως κυρώθηκαν δυνάμει της Πράξης 4 16/5/2022 του Εποπτικού και Επιστημονικού Συμβουλίου του Σχολείου.

Σχετικά με την διαδικασία των εγγραφών των επιτυχόντων/χουσών θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση. 

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των επιτυχόντων/χουσών που δεν επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στην Α Γυμνασίου να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση στο σχολείο, ώστε να ειδοποιηθούν οι κατά σειρά επιλαχόντες/χουσες.

Από τη Διεύθυνση