Ανακοινώσεις

Τελικός Αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις εκπαιδευτικών στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής , σχολικό έτος 2020-2021 (ανακοινοποίηση στο ορθό)

 
Μετά την εξέταση των ενστάσεων παραθέτουμε τον αξιολογικό πίνακα εδώ  για τις θέσεις επί θητεία εκπαιδευτικών στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης για το σχολικό έτος 2020 – 2021.
 
Το ΕΠΕΣ του Προτύπου  Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης