oikoshmo-3aΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Σμύρνη  1733 – 1922       Νέα Σμύρνη  1935 –  σήμερα

f1

Άρτεμις Χατζηγιαννάκη, "Η πολιτεία που αρμενίζει στα πέλαγα" (2015) Υδατογραφία σε χαρτί, 69x14 εκ.  

Δευτέρα, 27 06 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την πραγματοποίηση 7ήμερης επίσκεψης εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου μας στην Πορτογαλία στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ KA229

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την πραγματοποίηση 7ήμερης επίσκεψης εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου μας στην Πορτογαλία στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ KA229»

Το Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ KA 229, προτίθεται να πραγματοποιήσει 7ήμερη επίσκεψη για 5 μαθητές και 2 εκπαιδευτικούς με τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:

$11.      Προορισμός: Fragoso de Barcelos ( Πορτογαλία)

$12.      Αναχώρηση: 06/05/2019

$13.      Επιστροφή: 12/05/2019

Τα ταξιδιωτικά γραφεία που επιθυμούν να αναλάβουν τη διοργάνωση της επίσκεψης, να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές μέχρι και την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00 σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις:

 

$11.      Μεταφορικό μέσο: Αεροπλάνο. Η αεροπορική εταιρεία που θα επιλεγεί να μην είναι χαμηλού κόστους και να έχει για την αναχώρηση πρωινή απευθείας πτήση για το Portoκαι για την επιστροφή απευθείας πτήση το μεσημέρι ή νωρίς το απόγευμα.

$12.      Να προσκομιστεί βεβαίωση από την αεροπορική εταιρεία για τα εισιτήρια.

$13.      Τουριστικό λεωφορείο για τη μεταφορά από το σχολείο προς το αεροδρόμιο κατά την αναχώρηση και από το αεροδρόμιο προς το σχολείο κατά την επιστροφή.

$14.      Τουριστικό λεωφορείο για τη μεταφορά από το αεροδρόμιο τoυ Porto προς το ξενοδοχείο κατά την άφιξη και από το ξενοδοχείο προς το αεροδρόμιο κατά την αναχώρηση καθώς επίσης και για όλες τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της παραμονής στο εξωτερικό.

$15.      Το Τουριστικό λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης, βάση της κείμενης νομοθεσίας (π.χ. Πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, Δελτίο καταλληλότητας, Ζώνες ασφαλείας κ.τ.λ.). Οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο δικαιολογητικά και η συμπεριφορά τους απέναντι στα παιδιά και στους συνοδούς καθηγητές να είναι άψογη.

$16.      Διαμονή σε Ξενοδοχείο 3 αστέρων κατ’ ελάχιστο στην πόλη Fragoso ή στην ευρύτερη περιοχή, για έξι (6) διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο), σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα δωμάτια για τους εκπαιδευτικούς-συνοδούς. Όλοι οι χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας του ξενοδοχείου θα πρέπει να πληρούν τους όρους ασφάλειας και υγιεινής και να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας. Όλοι οι χώροι του ξενοδοχείου θα πρέπει να είναι στη διάθεση του σχολείου, σε πλήρη λειτουργία και να πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για σωστή και ασφαλή διαμονή (ζεστό νερό, θέρμανση, καθαριότητα κλπ.)

$17.      Κατάθεση Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας του ταξιδιωτικού γραφείου.

$18.      Υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας που βρίσκεται σε ισχύ καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του σήματος.

$19.      Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης και ομαδική και ατομική ασφάλιση των μετακινούμενων μαθητών και εκπαιδευτικών (να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα).

$110.   Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη των εκπαιδευτικών και των μαθητών από οποιαδήποτε αιτία, που να περιλαμβάνει ιατροφαρμακευτική κάλυψη, ικανή νοσοκομειακή περίθαλψη και επείγουσα αερομεταφορά.

$111.   Να αναγράφεται στην προσφορά η τελική συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένων όλων των πιθανών χρεώσεων, φόρων κλπ.

$112.   Απόδοση από το τουριστικό γραφείο οικονομικής ρήτρας στην περίπτωση που δεν τηρηθούν οι όροι της συμφωνίας.

$113.   Τρόπος πληρωμής: την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου θα καταβληθεί   ως προκαταβολή το 25% του συμφωνηθέντος ποσού, το υπόλοιπο ποσό, έως το 50% του συνολικού ποσού, θα καταβληθεί πριν την αναχώρηση. Η τελευταία δόση θα καταβληθεί την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την επιστροφή και σε συνάρτηση με την καλή εκτέλεση της εκδρομής. Το ποσό αυτό θα αποτελεί και την ποινική ρήτρα.

$114.   Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκπαιδευτικής επίσκεψης με υπαιτιότητά του, το ταξιδιωτικό γραφείο οφείλει να επιστρέψει όλα τα ποσά που θα έχουν καταβληθεί.

$115.   Αλλαγή κατόπιν συμφωνίας των προβλεπόμενων ημερομηνιών και επιστροφή όλων των χρημάτων κατά την περίπτωση μη πραγματοποίησης του ταξιδιού λόγω ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, εκλογές, έκτακτες πολιτικές εξελίξεις κλπ.) αλλά και μη έγκρισης της εκδρομής.

$116.   Το τελικό πρόγραμμα της εκδρομής θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί.

$117.   Στην προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να αναφέρεται ότι γίνονται ανεπιφύλακτα δεκτοί όλοι οι όροι της προκήρυξης.

Επιπλέον επισημαίνονται τα εξής:

$11.      Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο Σχολείο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα αποκλειστικά σε κλειστό φάκελο και με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή του Σχολείου την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00.      

$12.      Τα κριτήρια κατακύρωσης θα είναι τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσφορών, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η επιτυχία της επίσκεψης. Επομένως, η επιτροπή αξιολόγησης δεν υποχρεούται να επιλέξει το πρακτορείο που μειοδοτεί, ενώ θα ληφθεί υπόψη στην τελική επιλογή η φερεγγυότητα του ταξιδιωτικού πρακτορείου. 

$13.      Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ημερομηνίες λόγω έκτακτων συνθηκών ανωτέρας βίας.

$14.      Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά με την επίσκεψη από τα τουριστικά γραφεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.  

$15.      Για κάθε διευκρίνιση, παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία να επικοινωνήσουν με το Σχολείο.                

$16.      Το ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί για τη διοργάνωση της εκδρομής θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά αμέσως μετά τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού και με e-mail.              

$17.      Υποβολή ένστασης από τους έχοντες έννομο συμφέρον μπορεί να γίνει εντός δύο (2) ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού επιλογής.

                                                                                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

                                                                                                     Παρασκευάς Γιαλούρης