Απογευματινοί Μαθητικοί Όμιλοι Σχολικού Έτους 2016-7

  • Εκτύπωση

Κατά το σχολικό έτος 2016-7, θα λειτουργήσουν στο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής δεκαέξι (17) απογευματινοί μαθητικοί όμιλοι, υπό την προϋπόθεση της συγκέντρωσης επαρκούς αριθμού μαθητών/τριών. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μαθητές να εισέλθουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://goo.gl/forms/5F5lub1RLObViWFk1  , από 1/6/2016 έως και 10/6/2016, και να επιλέξουν τους ομίλους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Η επιλογή ομίλων στην παρούσα φάση δεν είναι δεσμευτική. Επέχει θέση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία για τον έγκαιρο προγραμματισμό του σχ. έτους 2016-7. Η συμμετοχή στους ομίλους είναι προαιρετική. Κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει μέχρι δύο (2) ομίλους. Οι όμιλοι θα λειτουργούν μία φορά την εβδομάδα, αμέσως μετά το πέρας του πρωινού ωρολογίου προγράμματος (από 14:15). Η ημέρα λειτουργίας κάθε ομίλου θα οριστικοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, σε συνάρτηση με την οριστικοποίηση του πρωινού ωρολογίου προγράμματος των διδασκόντων. Τέλος, είναι σκόπιμο να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι ότι από τα τέλη Νοεμβρίου 2016 ενδέχεται να λειτουργήσουν στο σχολείο και εγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκπαιδευτικά προγράμματα (πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας κ.α.), στην ίδια ζώνη του ωρολογίου προγράμματος (από 14:15).

                                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                                Ν. Λινάρδος