Ώρα προσέλευσης στις εισαγωγικές εξετάσεις

  • Εκτύπωση

Ενημερώνουμε για μια ακόμη φορά τους γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων ότι η ώρα προσέλευσης στο εξεταστικό κέντρο ή στο παράρτημά του είναι στις 9:00 π.μ., όπως άλλωστε έχει οριστεί και στις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί, προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες να εισέλθουν εγκαίρως σε αυτό, γιατί από κάποια ώρα και μετά η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο θα απαγορεύεται.