Συμπληρωματική οδηγία για την ημέρα των εξετάσεων

  • Εκτύπωση

Τα κινητά και τα ρολόγια τύπου "smart-watch απαγορεύονται. Παραδίδονται στους επιτηρητές/τριες κατά την είσοδο στην αίθουσα απενεργοποιημένα πλήρως, και φυλάσσονται με το όνομα του υποψηφίου."