Ενημέρωση για τις εισαγωγικές εξετάσεις

  • Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι στην παρακάτω διεύθυνση έχουν αναρτηθεί οδηγίες προς μαθητές/γονείς για τις εξετάσεις καθώς και δείγμα του απαντητικού φύλλου.  

https://depps.minedu.gov.gr/?p=10271