ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021

  • Εκτύπωση

Οι γονείς/κηδεμόνες που οι ίδιοι διαπιστώνουν λάθη στην αίτησή τους, μπορούν να επικοινωνήσουν (ηλεκτρονικά, με email) με το σχολείο επισημαίνοντας το σημείο της αίτησης για το οποίο αιτούνται τη διόρθωση.

Πίνακας κωδικών υποψηφίων εισαγωγικών εξετάσεων 2021 εδώ