ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2019

  • Εκτύπωση

Θέμα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2019

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλήρωσης μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων στις τελευταίες θέσεις εισακτέων και στις πρώτες θέσεις επιλαχόντων, η οποία διενεργήθηκε στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής, την Τρίτη 2/7/2019 και ώρα 10:00, ενώπιον της Διεύθυνσης του σχολείου, των μελών της επιτροπής διεξαγωγής των εξετάσεων και των ενδιαφερόμενων γονέων/κηδεμόνων, η τελική σειρά κατάταξης στον πίνακα αποτελεσμάτων, από την 74η μέχρι και την 90η θέση, διαμορφώνεται ως εξής:

α/α

Κωδικός

Μόρια

74

6288Q67735563082

93,50

75

1231S33833118019

93,50

76

2374D43162303400

93,50

77

5972R45715313522

93,50

78

2403R13398007072

93,50

79

6484Q43363432793

93,50

80

6979R54651028176

93,50

81

2317W95131654418

93,50

82

8881Q31729747934

93,50

83

1592Q17390485072

93,00

84

204L146981768440

93,00

85

3131R26712769188

93,00

86

1043C27098213937

93,00

87

6967S78234912055

93,00

88

2912C98846654615

93,00

89

2556L64833348657

93,00

90

2197L50401776759

93,00

 

Εισακτέοι είναι οι υποψήφιοι μέχρι και την 78η θέση, και επιλαχόντες οι υποψήφιοι από την 79ηθέση και εξής. Οι επιλαχόντες θα κληθούν από το σχολείο, κατά τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα, εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθούν θέσεις εισακτέων.

                                                                                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                                                        

     Π. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ