ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

  • Εκτύπωση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 εδώ

Οι γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν να διορθώσουν τυχόν λάθη στα στοιχεία των υποψηφίων μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, οφεἰλουν να προσέλθουν στο σχολείο, κατά το διάστημα από 5 Ιουνίου έως και 7 Ιουνίου 2019.