ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

  • Εκτύπωση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλήρωσης μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων στις τελευταίες θέσεις εισακτέων και στις πρώτες θέσεις επιλαχόντων, η οποία διενεργήθηκε στο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής, τη Δευτέρα 2/7/2018 και ώρα 13:00, ενώπιον των μελών του ΕΠ.Ε.Σ. και των ενδιαφερόμενων γονέων/κηδεμόνων, η τελική σειρά κατάταξης στον πίνακα αποτελεσμάτων, από την 76η μέχρι και την 90η θέση, διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

76

5751G55361248672

77

1103C50482128252

78

1577L27054119987

79

2473F65503739472

80

3816S95191327078

81

2313C97150418626

82

989L571827949746

83

8185J75107315874

84

7094W53355522644

85

3415U44381084301

86

1941C15136254562

87

4290S62089527256

88

3139R14844373425

89

8468S34853870917

90

4362C71219419013

Εισακτέοι είναι οι υποψήφιοι μέχρι και την 78η θέση, και επιλαχόντες οι υποψήφιοι από την 79η θέση και εξής. Οι επιλαχόντες θα κληθούν από το σχολείο, κατά τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα, εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθούν θέσεις εισακτέων

                                                                                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                        Ν. ΛΙΝΑΡΔΟΣ