Αναβάθμιση του εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου μας

  • Εκτύπωση

Χάρη σε χορηγία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων το εργαστήριο πληροφορικής του Προτύπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης απέκτησε έναν εκτυπωτή τρισδιάστατων εκτυπώσεων (3D Printer).

Έτσι οι μαθητές/τριές μας θα γνωρίσουν την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτυπώσεως, τις εφαρμογές της και την προοπτική της.

Η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing) είναι μια νέα μέθοδος προσθετικής κατασκευής η οποία επιτρέπει την κατασκευή αντικειμένων μέσω της διαδοχικής προσθέσεως επάλληλων στρώσεων υλικού.

Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή φυσικών μοντέλων και πρωτοτύπων από σχεδιαστές, μηχανικούς και ομάδες ανάπτυξης νέων προϊόντων. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να εκτυπώνουν μέρη και εξαρτήματα από διάφορα υλικά τα οποία έχουν διαφορετικές μηχανικές και φυσικές ιδιότητες και μάλιστα συχνά σε μια ενιαία διαδικασία κατασκευής.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η εκτύπωση αυτή θα οδηγήσει σε μία νέα βιομηχανική επανάσταση, καθώς θα φέρει την αποκέντρωση των παραγωγικών διαδικασιών, αφού θα ανοίξει τον δρόμο στην τοπική και μικρής κλίμακας παραγωγή η οποία είναι προσαρμοσμένη στις εκάστοτε τρέχουσες ανάγκες.

Θερμά συγχαρητήρια στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας για την νέα αυτή εξαιρετική του πρωτοβουλία!

Επίσης ευχαριστούμε θερμά για την αναβάθμιση της μνήμης των Η/Υ του εργαστηρίου πληροφορικής και πάλι με την ευγενική χορηγία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της Σχολής!