ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟΝ Γ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΔΙΚΩΝ «ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ» ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΑΦΙΞΙΣ

  • Εκτύπωση

Στις 21 Μαρτίου 2020 δύο πενταμελείς ομάδες από τον «Όμιλο Ρητορικής, Θεατρικού Παιχνιδιού και Δημιουργικής Γραφής» του σχολείου μας συμμετείχαν στον Γ΄ Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Εικονικών Δικών του εκπαιδευτικού προγράμματος «Πρωταγόρας», που διοργάνωσε ο εκπαιδευτικός οργανισμός «Άφιξις» διαδικτυακά, κατόπιν έγκρισής του από το Υπουργείο Παιδείας.

Πιο συγκεκριμένα στον διαγωνισμό συμμετείχαν οι παρακάτω μαθητές:

 

Από την Γ΄ τάξη: Μαρουλιώ Γαντζίδη και Αικατερίνη Βάρου

Από την Β΄ τάξη: Γεωργάρας Μάξιμος, Γεωργάρας Σέργιος, Σταύρος Μαραμενίδης, Βασίλειος Παπαδόπουλος, Αντώνιος Σκαρτσίλης, Πηλιχού Αναστασία και Χρήστος Ψειμάδας

Από την Α΄ τάξη: Παναγιώτης Κυριακάκης

Η προσπάθεια όλων των μαθητών μας ήταν εξαιρετική, ομοίως και το ήθος που επέδειξαν. Για τους λόγους αυτούς τους αξίζει ο έπαινος! 

Συγχαίρουμε θερμά όλους τους παραπάνω μαθητές/τριες, που εκπροσώπησαν το σχολείο μας, για την συμμετοχή και την εξαιρετική τους επίδοση στην Τέχνη του Λόγου.