ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 2015-16

  • Εκτύπωση

Κατά το σχολικό έτος 2015-6 θα λειτουργήσουν στο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής δεκαοκτώ (18) απογευματινοί μαθητικοί όμιλοι ποικίλης θεματολογίας. Κάθε όμιλος θα λειτουργεί από τις αρχές Οκτωβρίου, μία φορά την εβδομάδα, επί δύο διδακτικές ώρες, (οι μαθητές/τριες θα ενημερωθούν από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς για ορισμένους ομίλους που απαιτούν περισσότερο χρόνο παρακολούθησης)αμέσως μετά το πέρας του κανονικού ωρολογίου προγράμματος (14:15 μ.μ.), και θα συγκροτηθεί υπό την προϋπόθεση ότι θα συγκεντρώσει επαρκή αριθμό ενδιαφερόμενων μαθητών.

 

Η συμμετοχή στους ομίλους είναι προαιρετική. Κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα να παρακολουθήσει μέχρι και δύο (2) ομίλους. Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στους ομίλους να δηλώσουν τους ομίλους της προτίμησής τους ηλεκτρονικά εδώ και να συμπληρώσουν τη δήλωση επιλογής (έντυπο δήλωσης επιλογής ομίλου εδώ) και να την υποβάλουν στο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής μέσω των μαθητών/τριών, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 17/09/2015.

Οι προτεινόμενοι όμιλοι για την  σχολική χρονιά 2015-16 είναι οι ακόλουθοι:

KOYMPI-GKONOY-2015