Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες αυτές τις ημέρες

  • Εκτύπωση

Ενημερώνουμε τους μαθητές/τριες του σχολείου ότι εφ' όσον είχαν πρόβλημα ηλεκτροδότησης στην περιοχή τους τις ημέρες αυτές, οι απουσίες τους  δεν θα προσμετρηθούν.

(εκ της διευθύνσεως)