Αλλαγή συνδέσμου των δωματίων Webex τοω καθηγητών και καθηγητριών του Σχολείου μας

  • Εκτύπωση

Σας γνωρίζουμε ότι το σχολείο έλαβε μέσω email ειδοποίηση ότι η διεύθυνση στα δωμάτια webex  των καθηγητών έχει αλλάξει ως εξής :

Η παλαιά διεύθυνση https://minedu-secondary.webex.com/meet/……… αντικαθίσταται

με https://minedu-secondary2.webex.com/meet/……..

δηλαδή προστίθεται ο αριθμός 2 μετά την λέξη secondary.

Επίσης 

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων είναι 40 λεπτά. Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι μαθητές/τριες του σχολείου να συμβουλεύονται το αναρτημένο στον ιστότοπο του σχολείου ωρολόγιο πρόγραμμα, ώστε να εισέρχονται στην διαδικτυακή τάξη εγκαίρως.

Εκ της διευθύνσεως