ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

  • Εκτύπωση

Λόγω της διεξαγωγής του μαθηματικού διαγωνισμού"Θαλής" σε αίθουσες του Γυμνασίου,
το διδακτικό πρόγραμμα των Β' και Γ' τάξεων θα ολοκληρωθεί την 4η ώρα (11.40).

Τα μαθήματα για την Α΄ τάξη θα πραγματοποιηθούν κανονικά.